UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Pusat Studi Konstitusi dan Kajian Islam

Ketua

Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA.

Sekretaris

Dr. H. Darun Setiady, M.Si.

 

Kabid Kajian Islam & Saintek

Dr. Suryaman Birnadi, Ir., MP.

Kabid Kajian Kelemb. Keag.

Drs. H. Januri, M.Ag.

Kabid Kajian Lit. & Penerbitan

Drs. Aam Abdillah

Kabid Kajian Konst. & Kebij. Negara

Wawan Muhwan Hariri, SH.

Kabid Pengembangan Keagamaan

Drs. H. Maslani, M.Ag.

 

Ketua

Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA.

Sekretaris

Dr. H. Darun Setiady, M.Si.

 

Kabid Kajian Islam & Saintek

Dr. Suryaman Birnadi, Ir., MP.

Kabid Kajian Kelemb. Keag.

Drs. H. Januri, M.Ag.

Kabid Kajian Lit. & Penerbitan

Drs. Aam Abdillah

Kabid Kajian Konst. & Kebij. Negara

Wawan Muhwan Hariri, SH.

Kabid Pengembangan Keagamaan

Drs. H. Maslani, M.Ag.

 

Ketua

Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA.

Sekretaris

Dr. H. Darun Setiady, M.Si.

 

Kabid Kajian Islam & Saintek

Dr. Suryaman Birnadi, Ir., MP.

Kabid Kajian Kelemb. Keag.

Drs. H. Januri, M.Ag.

Kabid Kajian Lit. & Penerbitan

Drs. Aam Abdillah

Kabid Kajian Konst. & Kebij. Negara

Wawan Muhwan Hariri, SH.

Kabid Pengembangan Keagamaan

Drs. H. Maslani, M.Ag.

 

Ketua

Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA.

Sekretaris

Dr. H. Darun Setiady, M.Si.

 

Kabid Kajian Islam & Saintek

Dr. Suryaman Birnadi, Ir., MP.

Kabid Kajian Kelemb. Keag.

Drs. H. Januri, M.Ag.

Kabid Kajian Lit. & Penerbitan

Drs. Aam Abdillah

Kabid Kajian Konst. & Kebij. Negara

Wawan Muhwan Hariri, SH.

Kabid Pengembangan Keagamaan

Drs. H. Maslani, M.Ag.

 

Ketua

Prof. Dr. H. Saeful Anwar, MA.

Sekretaris

Dr. H. Darun Setiady, M.Si.

 

Kabid Kajian Islam & Saintek

Dr. Suryaman Birnadi, Ir., MP.

Kabid Kajian Kelemb. Keag.

Drs. H. Januri, M.Ag.

Kabid Kajian Lit. & Penerbitan

Drs. Aam Abdillah

Kabid Kajian Konst. & Kebij. Negara

Wawan Muhwan Hariri, SH.

Kabid Pengembangan Keagamaan

Drs. H. Maslani, M.Ag.