UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Rektor

Ramadhan Bulan Madrasah

Berbahagialah orang beriman yang berkesempatan kembali bertemu dengan Ramadhan. Bulan yang penuh berkah, setiap Muslim ditempa dan dididik untuk menjadi insan mulia. Segala puji bagi Allah SWT, kita sudah memasuki hari keenam dari sebulan lamanya jam pelajaran madrasah Ramadhan. Mereka yang bersungguh-sungguh mengisi waktu Ramadhan dengan berbagai ibadah wajib dan sunah, disertai ilmunya, penuh ikhlas,

Lima Sikap Seorang Pemimpin

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Kalian semua adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.’” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang berat. Tidak hanya kepada sesama orang yang dipimpin, ma nusia, tapi juga kepada Allah Yang Ma hakuasa. Begitu besar pahala

Madrasah Husnul Khatimah

Madrasah Husnul Khatimah Seseorang datang menghadap Nabi SAW, memohon izin untuk ikut berperang. Rasulullah SAW bertanya: Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab, Ya. Nabi SAW bersabda, Lalu kepada keduanyalah kamu berperang (dengan berbakti kepada mereka). (HR Abdullah bin Umar). Mengurus dan berbakti sepenuh hati kepada orang tua sama nilainya dengan berjihad ke

Pendidikan Islam Anti Terorisme & Radikalisme

Apa yang dapat dilakukan oleh para insan pendidikan Islam untuk menjauhkan murid-murid dari tindakan yang berpotensi mengarah pada terorisme atau penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan atau kepentingan tertentu (pada orang dewasa terutama tujuan politik)? Bagaimana memanaj pendidikan Islam agar keimanan dan keislaman para murid tidak berkembang biak menjadi aksi teror? Apa