UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Ikatan Keluarga Alumni (IKA)

Ketua

Dr. H. Deding Ishak, SH., MH.

Sekretaris

Prof. Dr. H. Afifuddin, MM.

Bendahara

Dra. Dedah Jubaedah, M.Si.

Ketua

Dr. H. Deding Ishak, SH., MH.

Sekretaris

Prof. Dr. H. Afifuddin, MM.

Bendahara

Dra. Dedah Jubaedah, M.Si.

Ketua

Dr. H. Deding Ishak, SH., MH.

Sekretaris

Prof. Dr. H. Afifuddin, MM.

Bendahara

Dra. Dedah Jubaedah, M.Si.

Ketua

Dr. H. Deding Ishak, SH., MH.

Sekretaris

Prof. Dr. H. Afifuddin, MM.

Bendahara

Dra. Dedah Jubaedah, M.Si.

Ketua

Dr. H. Deding Ishak, SH., MH.

Sekretaris

Prof. Dr. H. Afifuddin, MM.

Bendahara

Dra. Dedah Jubaedah, M.Si.