UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Badan Pembina Keolahragaan dan Seni (BAPORSENI)

Penanggungjawab

Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, SH, M.Hum

Pembina

Prof. Dr. H. Muhtar Solohin, M. Ag     

Pembina 

Drs. H. Syamsuddin RS., M. Ag
Drs. H. A. Hamdan Dimyati, M. Si   
Drs. H. Ano Sutrisno       

Ketua 

H. Yana Sutiana, M. Ag

Wakil Ketua       

Drs. Yumna. M. Ag   

Sekretaris

Dede Lukman, Sos. S.I

Bendahara

Drs. Suhaemi    

Anggota

Drs. Rahmat Thoha, M. Ag   
Babay Suhaemi, M. Ag
Istandi Suryadi, S. Ag   
Rio Herman Hidayat